Monthly Archives : June 6, 2005

Непосредно после

Uncategorized / June 6, 2005

Непосредно после рестаурације Пере Поповића, кроз Крушевац је прошао млади архитекта Бранко Таназевић, пронашао је и узео два фреско-фрегмента са ликовима кнеза Лазара и цара Уроша и касније, посредством проф. Ђурђа Бошковића, поклонио их београдском Народном музеју где се и данас налазе. Оба фрагмента истицана су као карактеристична за зографску дружину Андреја Андрејевића, која је деловала у првој половини XVIII века. Како је после Поповићеве рестаурације Лазарица коначно остала голих зидова, све касније забелешке о њеним фрескама сводиле су се, углавном, на закључивање о непостојању живописа. При свему томе подразумевало се да је постојао стари живопис из времена кнеза Лазара, који је неповратно изгубљен. Приликом систематских археолошких истраживања Крушевачког града, …..

Read Article