Monthly Archives : May 17, 2006

ПРАВОСЛАВНА ВЕРА И ЖИВОТ

Uncategorized / May 17, 2006

Прва периодична публикација верске садржине у овом крају је часопис Жича : орган Удружења свештенства жичке епархије, за хришћанску поуку и потребе свештенства, која је први крушевачки часопис уопште. Појавио се 1889. године и изашло је 5 бројева и то прва два као двоброј, дакле 4 свеске. Престао је да излази у корист “Весника српске цркве”: органа Свештеничког удружења Србије, које је основано исте године и покренуло своје гласило. У крушевачком крају је потом излазио верски лист Свето-романски весник: верско-морални лист манастира Св. Роман (код Ђуниса), с а благословом тадашњег Епископа нишког г. Доситеја, излазио је месечно, од новембра 1930. до октобра 1931.( угасио се са бројем 10). Уређивао га …..

Read Article