Monthly Archives : January 2, 2009

Време подизања

Uncategorized / January 2, 2009

Код свих раних моравских цркава хронологија није поуздана. Не постоји задужбина чије би се грађење могло тачно у годину датирати, већ је само у појединим случајевима могуће одредити поузданије временске границе кад је могла настати. Због тога је отежано праћење развитка стила моравске архитектуре и утврђивање њених извора, за шта се морају налазити паралеле на оним објектима црквене или по некад профане архитектуре који несумљиво предходе раним моравским задужбинама. Такав је случај и са Лазарицом. Она несумљиво припада скупини раних моравских цркава, што подразумева целокупно градитељство настало у сливу Морава до 1389. године, историјске границе која се битно одразила на каснији развитак стила моравских грађевина. Ране моравске цркве (Дренча, Наупара, …..

Read Article