Monthly Archives : April 18, 2010

За разлику од фрагментарних

Uncategorized / April 18, 2010

За разлику од фрагментарних остатака живописа из XVIII века иконостас Лазарице је сачуван у целини. ш ирок је 3,70м, висок 4,35м а висина са крстом износи 6,50м. У првом, највишем реду, према уобичајеној схеми, налази се распеће. Други ред саржи укупно 11 композиција из циклуса Великих празника из живота Богородице, у следећем распореду: Рођење Богородице, Сретење, Благовести, Крштење, Баскрс, Вазнесење, Ваведење, Духови, Успење Богородице, Преображење, Рођење Христа. Средину трећег реда заузима велика икона Свете Тројице. Северно и јужно од ње смештено је укупно шест икона са представама Дванаест апостола-по две стојеће фигуре на свакој икони. Јасно читљиве сигнатуре омогућују тачну идентификацију. Групу од шест апостола са северне стране предводи Петар, …..

Read Article