Monthly Archives : January 8, 2015

При Цркви Лазарици

Uncategorized / January 8, 2015

При Цркви Лазарици постојао је стари црквени дом који је израђен по пројекту Пере Поповића, човека који је први почео да се бави заштитом цркава. Будући да је интересовање за духовност почело да се буди, овај дом није задовољавао потребе за квалитетним духовним радом. Стога се јавила жеља да се направи нови црквени дом који ће по својој спољашњости задржати првобити изглед, а његова унутрашњост дати могућности за стварање једног духовног центра не само Крушевца већ целе православне Србије. Израда пројекта поверена је архитекти Радмилу Николићу, власнику грађевинског предузећа “Неимар “ који је успео да жељено осмисли и да добијемо један дом који представља невероватан склад старог и савременог, тако …..

Read Article